1. Vet du hur man söker rätt på en fil som du vet vad den heter, men inte var den ligger?

2. Vet du vad de vanligaste kortkommandona gör (t ex. Ctrl+O, Ctrl+S)?

3. Kan du formatera celler med fetstil, understrykning, kursiv, färg, storlek?

4. Vet du hur man redigerar/ändrar en inmatad formel eller text?

5. Vet du hur man tar fram eller döljer kolumner och rader?

6. Kan du kopiera formler från en cell till en annan?

7. Kan du läsa skillnaden i en formel mellan manuell summering och autosumma?

8. Kan du skapa formler med absolut referens? (t ex $B$4)

9. Kan du skapa en formel med blandad referens , dvs låst rad och/eller låst kolumn?

10. Kan du aktivera och använda filter i en lista?

11. Kan du använda Excels inbyggda funktioner för t ex medel, högsta, lägsta?

12. Kan du använda funktionerna OM (IF på engelska) och LetaRad (Vlookup)

13. Kan du skapa kalkylblad med datum, sidnummer, logotype i sidhuvud och/eller sidfot?

14. Kan du skapa och redigera ett diagram?

15. Kan du skapa anpassade talformat, t ex kg som är beräkningsbart?

16. Kan du skapa en Pivottabell?

17. Kan du skapa trediminsionella formler med sammanställningar från olika kalkylblad?

18. Kan du göra en konsolidering i Excel?

19. Kan du skapa olika dataverifieringar?

20. Kan du skapa och redigera ett Makro?

Lämna ett svar