Givande utbildningar i Microsoft Office

Utbildningar i Excel

Vi ger dig verktygen för att snabbt kunna bli företagets nya expert på Microsoft Excel! Du får en flygande start med världens mest lättanvända kalkylprogram.
2 dagar, 09:00 - 16:00
Vi ger dig verktygen för att snabbt kunna bli företagets nya expert på Microsoft Excel! Du får en flygande start med världens mest lättanvända kalkylprogram.
2 dagar, 09:00 - 16:00
Vi ger dig chansen att snabbt bli företagets nya expert på Excel! Denna kurs är för dig som lärt dig Excel på egen hand och som nu vill jobba effektivare och på en ny högre nivå!
2 dagar, 09:00 - 16:00
Bli företagets nya effektiva expert på Excel. Vi visar dig hur! Vi lär dig de ovärderliga funktionerna! Vi lär dig skapa professionella diagram, hur du använder pivottabeller och många andra funktioner på bästa sätt.
2 dagar, 09:00 - 16:00
Helt specialist-anpassad kurs för ekonomichefer, controllers och assistenter Vi lär dig hur du bygger nya kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler och funktioner för redovisning och kalkyler.
2 dagar, 09:00 - 16:00
Vi gör dig till proffs på Excel! Effektivisera ditt arbete i Excel med en specialanpassad kurs i Funktioner och Formler, Pivottabeller, Makron och Konsolidering.
1 dag, 09:00 - 16:00
Vi gör dig till proffs på Excel! Effektivisera ditt arbete i Excel med en specialanpassad kurs i Funktioner & Formler, Pivottabeller, Makron och Konsolidering.
1 dag, 09:00 - 16:00
Vi gör dig till företagets nya expert på Excel VBA! Vi ger dig också en flygande start i att automatisera Excel med hjälp av Visual Basic-programmering.
3 dagar, 09:00 - 16:00
Bli företagets nya expert på Pivottabeller och Pivotdiagram i Excel! Vi ger dig verktygen för att smidigt kunna hantera dina tabeller och diagram.
1 dag, 09:00 - 12:00
Vi ger dig verktygen för att snabbt kunna bli företagets nya expert på Listor & Tabeller i Excel! Du får en flygande start med världens mest lättanvända kalkylprogram.
1 dag, 13:00 - 16:00
Vi lär dig att skapa kraftfulla makron med hjälp av Visual Basic!Makron kan förenkla ditt arbete i Excel och du spara mycket tid med automatiska funktioner.
1 dag, 09:00 - 16:00
Vi klargör fördelarna i Teams - föreläsning 2 timmar.  Vi visar hur du enkelt ansluter och startar spontana snabbmöten med ljud och video.
1 dag, 09:00 - 11:00
Inspirerande webbinarium i Microsoft 365 - kostnadsfrittUnder 1 timme presenterar vi intressanta delar i Excel, Word och PowerPoint. 
1 dag, 08:00 - 09:00
Vi klargör fördelarna med Microsoft 365! Utbildningen för dig som vill använda och arbeta på bästa sätt med Microsoft 365. Vi lär dig Teams, Onedrive och Sharepoint samt apparna Planner och Forms. 
1 dag, 09:00 - 16:00
Inspirerande webbinarium i Office 365 - kostnadsfrittUnder 1 timme presenterar vi det mest aktuella i Onedrive, Teams och Sharepoint. 
1 dag, 15:30 - 16:30
Genomför din utbildning i ZOOM på bästa sätt - föreläsning 3 timmarVi lär dig att använda Zoom Meetings för att hålla effektiva utbildningar och möten på distans
1 dag, 09:00 - 12:00

Upp

Utbildningar i Word

Vi gör dig till företagets nya effektiva expert på Word! Vi lär dig allt du behöver för att skapa snygga och korrekta textdokument.
2 dagar, 09:00 - 16:00

Upp

Utbildningar i PowerPoint

Vi ger dig en komplett genomgång i nya PowerPoint! Under 2 dagar lär vi dig att skapa professionella presentationer med bilder, text och ljud i PowerPoint.
2 dagar, 09:00 - 16:00
Välkommen till vår grundkurs i Microsoft PowerPoint 365! Under 1 dag lär vi dig att på bäst sätt skapa presentationer i PowerPoint.
1 dag, 09:00 - 16:00
Välkommen till vår fortsättningskurs i Microsoft PowerPoint 365! Under 1 dag lär vi dig att skapa mer avancerade och professionella presentationer i PowerPoint.
1 dag, 09:00 - 16:00

Upp