AI

Vi lär dig att använda den kraftfulla och effektiva teknik som AI idag erbjuder.

En perfekt kurs för dig som vill ta steget in i framtiden med hjälp av Al! Vi lär dig ChatGPT för att effektivisera ditt arbete med text och presenterar AI-möjligheterna som Copilot, Google Gemini och Dall-e idag erbjuder.
1 dag, 09:00 - 16:00
Vi lär dig att arbeta med den kraftfulla AI som idag erbjuds i Adobe

Fokus ligger på AI-verktygen som erbjuds i FireFly, Adobe Express, Photoshop och Illustrator. 

1 dag, 09:00 - 16:00