AI

Vi lär dig att använda den kraftfulla och effektiva teknik som AI idag erbjuder.

Vi ger dig en förståelse och praktisk kunskap av den kraftfulla AI-tekniken som erbjuds idag

Vi lär dig att arbeta med ChatGPT 3.5 för att effektivisera ditt dagliga arbete med text. 
Vi presenterar även AI-möjligheterna som Google Bard och Dall-e idag erbjuder.

1 dag, 09:00 - 16:00
Vi lär dig att arbeta med den kraftfulla AI som idag erbjuds i Adobe

Fokus ligger på AI-verktygen som erbjuds i FireFly, Adobe Express, Photoshop och Illustrator. 
Du kommer att få lära dig att att använda kraften i AI för att förbättra design- och redigeringsfärdigheter samt öka produktiviteten i dina kreativa projekt.

1 dag, 09:00 - 16:00