Utbildningar och kurser i ekonomi

Lär dig ekonomiska begrepp, att använda ekonomiska rapporter och budgetprocessen.

Vi gör dig tryggare i ekonomi Vi ger dig helt ny kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Redan dagen efter kursen är du tryggare när du framöver kommunicerar ekonomi.
2 dagar, -
Vi gör dig tryggare i ekonomi Under kursen ge vi dig helt ny kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Redan dagen efter kursen är du tryggare när du framöver kommunicerar ekonomi.
2 dagar, -
Vi fördjupar dina kunskaper om årsredovisningar och bokslut! Vi fördjupar dig ytterligare i företagsanalyser, den ekonomiska planeringen samt budgetprocessen.
1 dag, -
Vi fördjupar dina kunskaper om årsredovisningar och bokslut! Vi fördjupar dig ytterligare i företagsanalyser, den ekonomiska planeringen samt budgetprocessen.
1 dag, -