IT-säkerhet - Fördjupningskurs

Vi lär dig hur er organisation kan bygga upp ett försvar mot de ökade hoten i cyberrymden

1 dag – 8 450 SEK / deltagare (fr. 4 418 SEK med Kompetenskortet)

Stockholm

Västra Järnvägsgatan 3, vid Stockholms centralstation

Stockholm
09 oktober, 09:00 - 16:00
Platser kvar
11 december, 09:00 - 16:00
Platser kvar

Du följer en livesändning från vår klassrumskurs från valfri plats.
Du ser, hör och kan ställa frågor till utbildaren. Du ser även föreläsarens datorskärm.

Så här fungerar Live Stream / Zoom

1 dag – 8 450 SEK / deltagare
Du deltar från din dator som har internetuppkoppling och ljud.
Boka nu och betala senare

Live Stream

Anslut smidigt via Zoom

Stockholm
09 oktober, 09:00 - 16:00
Platser kvar
11 december, 09:00 - 16:00
Platser kvar

1 dag – 8 450 SEK / deltagare (fr. 4 418 SEK med Kompetenskortet)

Göteborg

Johan på Gårdas gata 5A i centrala Göteborg

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

1 dag – 8 450 SEK / deltagare (fr. 4 418 SEK med Kompetenskortet)

Malmö

Engelbrektsgatan 16 i centrala Malmö

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi ger dig en djupare förståelse för Cybersäkerhet

Kursen passar dig med god IT-kunskap eller med chefsposition som vill få kunskap att säkerställa en högre nivå av skydd för företagets digitala enheter.

1 dag –

Deltagare, klassrum 8 450 SEK exkl. moms
Deltagare, Live Stream 8 450 SEK exkl. moms

Aktuella datum:

Stockholm
09 oktober, 09:00 - 16:00
Platser kvar
11 december, 09:00 - 16:00
Platser kvar

Innehåll – IT-säkerhet - Fördjupningskurs

Fördjupad förståelse för cybersäkerhet

Vill du skydda din organisation mot de ständigt ökande hoten i den digitala världen? Denna kurs ger dig en djupare förståelse för cybersäkerhet och vi lär dig hur en organisation kan bygga upp ett försvar mot de ökade cyberhoten.

Hur du skyddar din organisation

Du får lära dig hur du skyddar din organisations digitala enheter, nätverk, webbsidor och tjänster med hjälp av verktyg, policies och processer. 
Vi går även igenom gällande standarder, best practice och hur du ska bete dig vid ett angrepp.

Verkliga exempel och scenarier

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och fallstudier. Du kommer att få arbeta med verkliga exempel och scenarier.

Målgrupp

Kursen passar dig med god IT-kunskap och vill utöka sina kunskaper och färdigheter för att säkerställa en högre nivå av skydd för sina digitala enheter. Den passar även mycket bra för dig med chefsposition och som vill få en bra överblick hur IT-säkerheten fungerar.

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.

Kursinnehåll IT-säkerhet - fördjupningskurs

Introduktion

 • Vad är cybersäkerhet?
 • Hot, risk och sårbarheter
 • Zero Trust
 • Skadlig kod
 • Kill Chain
 • Viktiga standarder (ISO27001, NIST, CIS, etc)
 • Markandsundersökningar

Fallstudier

 • Wannacry
 • Coop-attacken
 • Bronssoldaten
 • Vastaamo

Detektion

 • Antivirus och brandväggar
 • EDR-verktyg
 • SIEM-verktyg
 • Sårbarhetsscanning
 • Threat hunting

Nätverkssäkerhet

 • Segmentering
 • Trådlösa nätverk
 • DLP

Autentisering och åtkomstkontroll

 • Multifaktorautentisering
 • Lösenordshanterare
 • Principle of least privilege
 • Federerad inloggning

Säkerhetsmedvetenhet

 • Awareness training
 • Phishing
 • Social engineering

Säkerhet vid utveckling

 • Secure DevOps
 • OWASP
 • Verktyg

Viktiga processer

 • Riskhantering
 • Business continuity
 • Incidenthantering
 • Penetrationstestning
 • Säkerhetskopiering

Avslutning

 • Vidareutbildning
 • Läsning
 • Lyssning
 • Övning

Gratis kurskatalog

I vår kurskatalog kan du läsa om våra 300 kurstillfällen, fördelade på 50 olika kursämnen.

Vi erbjuder datakurser och affärskurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har något för alla!