Förkunskapstest – Photoshop

Detta förkunskapstest är till för dig som är osäker på din nivå och vill veta vilken av våra kurser i Photoshop du bör gå.

Svara så ärligt som möjligt på frågorna nedan.

1. Kan du beskära ett dokument?

2. Kan spara ett dokument i olika filformat?

3. Vet du vad olika filformat är bra för?

4. Kan du frilägga en bild med funktionen Markera och maskera?

5. Kan du hantera lagermasker?

6. Vet du vad kloningsverkyget innebär?

7. Vet du hur man skapar banor?

8. Kan du jobba i lager?

9. Kan du använda Händelsepanelen/History panel?

10. Vet du vad trollstaven är till för?

11. Vet du hur man skapar en övertoning?

12. Vet du hur du tillämpar en lagerstil?

13. Vet du vad skärmkalibrering gör?

14. Vet du vad CMYK och RGB är?

15. Vet du vad Megapixel är?

16. Kan du ändra storlek på en pensel?

17. Vet du vad kanaler är?

18. Vet du vad filtret Oskarp Mask gör?

19. Vet du hur en bilds upplösning förhåller sig till storleken?

20. Kan du skapa en alfakanal av en markering?

21. Kan du skapa och använda funktionsmakron?

22. Vet du vad ett lasso är och vad det gör i Photoshop?