Förkunskapstest – Excel Avancerad

Detta förkunskapstest är till för dig som är inbokad på Excel Avancerad och för att säkerställa att det du har rätt förkunskaper.

Svara så ärligt som möjligt på frågorna nedan.

1. Vet du hur man ändrar storlek och flyttar på fönster?
2. Kan du skapa en ny katalog/mapp i utforskaren?
3. Vet du hur man söker rätt på en fil som du vet vad den heter, men inte var den ligger?
4. Kan du skapa en genväg till ett dokument som du lägger på skrivbordet?
5. Vet du vad de vanligaste kortkommandona gör (t ex. Ctrl+O, Ctrl+S)?
6. Vet du hur man skapar formler för t.ex. summering och multiplikation?
7. Vet du hur man redigerar/ändrar en inmatad formel eller text?
8. Kan du använda formler med absoluta referenser? (t.ex. $B$4)
9. Vet du hur man tar fram och döljer kolumner och rader?
10. Kan du kopiera formler och text från en cell till en annan?
11. Kan du skydda (låsa) celler eller cellområden så att man inte kan skriva över dem?
12. Kan du namnge celler eller cellområden?
13. Kan du byta namn på ett kalkylblad?
14. Kan du redigera flera blad samtidigt (s.k. gruppredigering)?
15. Kan du ändra typsnitt och storlek på text?
16. Kan du ändra färg på tecken och cellbakgrunden?
17. Vet du vad talformat är och hur de fungerar?
18. Vet du hur man väljer mellan liggande och stående utskrifter?
19. Kan du skriva ut ett kalkylblad med exempelvis datum, sidnummer och ditt namn i sidhuvud eller sidfot?
20. Kan du definiera en utskriftsrubrik så att du vid utskrift av stora dokument kan få med kolumnernas namn längst upp på varje sida?
21. Kan du använda Excels inbyggda funktioner för att t.ex. beräkna medelvärde?
22. Kan du använda funktionen "Om"("If" på engelska)?
23. Kan du kapsla funktioner, d.v.s. använda flera funktioner i samma uttryck?
24. Kan du skapa ett diagram?
25. Vet du hur man ändrar diagramtyp på ett redan skapat diagram?
26. Kan du lägga in en rubrik i ett diagram?
27. Kan du ändra färgerna i ett diagram?
28. Kan du ändra graderingen på axlarna i ett diagram?
29. Kan du länka kalkylblad, exempelvis göra sammanställningar från tre olika kalkylblad?
30. Kan du göra en konsolidering i Excel?
31. Kan du arbeta med dispositioner?
32. Vet du hur man skapar en dokumentmall av ett kalkylblad?
33. Kan du skapa anpassade talformat?
34. Kan du skapa hyperlänkar (t ex. för att öppna en webbsida eller ett annat dokument)?
35. Kan du skapa en autofyll-lista (anpassad lista) och sedan använda den?
36. Känner du till hur dataverifiering används?
37. Vet du hur man sorterar en lista?
38. Kan du arbeta med delsummor?
39. Kan du använda autofilter i ett register?
40. Kan du använda databasfunktioner t. ex. DSUMMA, DMAX, DMIN?
41. Kan du skapa en pivottabell?
42. Kan du skapa ett pivotdiagram?
43. Vet du vad ett makro är och hur du kan använda det i Excel?
44. Kan du koppla makron till kortkommandon och knappar?
45. Vet du vad problemlösaren är och hur den fungerar?
46. Kan du hämta information från en accessdatabas med en databasfråga?
47. Har du använt dig av VBA i Excel?
Namn
Telefon
E-post*
Företag*