Förkunskapstest – Excel Avancerad

Detta förkunskapstest är till för dig som är inbokad på Excel Avancerad och för att säkerställa att det du har rätt förkunskaper.

Svara så ärligt som möjligt på frågorna nedan.

1. Vet du hur man söker rätt på en fil som du vet vad den heter, men inte var den ligger?
2. Vet du vad de vanligaste kortkommandona gör (t ex. Ctrl+O, Ctrl+S)?
3. Kan du formatera celler med fetstil, understrykning, kursiv, färg, storlek?
4. Vet du hur man redigerar/ändrar en inmatad formel eller text?
5. Vet du hur man tar fram eller döljer kolumner och rader?
6. Kan du kopiera formler från en cell till en annan?
7. Kan du läsa skillnaden i en formel mellan manuell summering och autosumma?
8. Kan du skapa formler med absolut referens? (t ex $B$4)
9. Kan du skapa en formel med blandad referens , dvs låst rad och/eller låst kolumn?
10. Kan du aktivera och använda filter i en lista?
11. Kan du använda Excels inbyggda funktioner för t ex medel, högsta, lägsta?
12. Kan du använda funktionerna OM (IF på engelska) och LetaRad (Vlookup)
13. Kan du skapa kalkylblad med datum, sidnummer, logotype i sidhuvud och/eller sidfot?
14. Kan du skapa och redigera ett diagram?
15. Kan du skapa anpassade talformat, t ex kg som är beräkningsbart?
16. Kan du skapa en Pivottabell?
17. Kan du skapa trediminsionella formler med sammanställningar från olika kalkylblad?
18. Kan du göra en konsolidering i Excel?
19. Kan du skapa olika dataverifieringar?
20. Kan du skapa och redigera ett Makro?
21. Kan du använda Excels inbyggda funktioner för att t.ex. beräkna medelvärde?
22. Kan du använda funktionen "Om"("If" på engelska)?
23. Kan du kapsla funktioner, d.v.s. använda flera funktioner i samma uttryck?
24. Kan du skapa ett diagram?
25. Vet du hur man ändrar diagramtyp på ett redan skapat diagram?
26. Kan du lägga in en rubrik i ett diagram?
27. Kan du ändra färgerna i ett diagram?
28. Kan du ändra graderingen på axlarna i ett diagram?
29. Kan du länka kalkylblad, exempelvis göra sammanställningar från tre olika kalkylblad?
30. Kan du göra en konsolidering i Excel?
31. Kan du arbeta med dispositioner?
32. Vet du hur man skapar en dokumentmall av ett kalkylblad?
33. Kan du skapa anpassade talformat?
34. Kan du skapa hyperlänkar (t ex. för att öppna en webbsida eller ett annat dokument)?
35. Kan du skapa en autofyll-lista (anpassad lista) och sedan använda den?
36. Känner du till hur dataverifiering används?
37. Vet du hur man sorterar en lista?
38. Kan du arbeta med delsummor?
39. Kan du använda autofilter i ett register?
40. Kan du använda databasfunktioner t. ex. DSUMMA, DMAX, DMIN?
41. Kan du skapa en pivottabell?
42. Kan du skapa ett pivotdiagram?
43. Vet du vad ett makro är och hur du kan använda det i Excel?
44. Kan du koppla makron till kortkommandon och knappar?
45. Vet du vad problemlösaren är och hur den fungerar?
46. Kan du hämta information från en accessdatabas med en databasfråga?
47. Har du använt dig av VBA i Excel?
Namn
Telefon
E-post*
Företag*