Anpassad utbildning

Vi erbjuder samtliga av våra schemalagda utbildningar även som företagsinterna alternativ

Skräddarsytt innehåll

På den plats du önskar!

Nöjda deltagare!

Vi utvecklar och genomför den utbildning som ni behöver, helt utifrån era behov och önskemål.

Företagsintern utbildning kan vara ett bra alternativ för både stora och små företag. Speciellt om ni önskar en utbildning för många deltagare till ett tillfälle och då det är extra viktigt att skapa ett gemensamt synsätt, metodik, arbetssätt eller terminologi kring ett område.

Vi erbjuder samtliga av våra schemalagda utbildningar även som företagsinterna alternativ. De flesta utbildningarna kan även genomföras på engelska. Vi kan komma ut till ert kontor eller ordna med kurslokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Anpassad utbildning – nöjda kunder!

After Effects

Roda Utbildning upplevdes från start som professionella och var noga med att hjälpa mig hitta en relevant utbildningsnivå, inte bara “sälja på” ett standardpaket.

Jag valde en skräddarsydd utbildning i After Effects, eftersom jag är självlärd användare. Därför fick utbildningen precis det innehåll som var relevant för mig.

Utbildaren, Ola, var mycket kunnig i After Effects och enormt lyhörd för såväl mina kunskaper som tillkortakommanden, han var pedagogisk och flexibel. Dessutom var han mycket trevlig!

Jag rekommenderar Roda Utbildning framför allt för den snabba återkoppling jag fick och för engagemanget i att hitta en relevant utbildningsnivå.

Anders Thoor

Stockholm Live AB

Excel

Jag upplevde Roda utbildning mycket positivt. De lyssnade på våra behov och anpassade kursen efter våra önskemål.

Utbildningen var väldigt bra, samtidigt som det var mycket att ta in. Men det gick bra tack vare att Kia lade upp kursen på ett bra och pedagogiskt sätt. Kia var även mycket trevlig och sympatisk!

Alla som var med på kursen har fått användning av sina nya kunskaper.

Roda känns seriösa och det var smidigt att boka in kursen med dem.

Carina Stewen

Panduro Hobby AB

Försäljning

Vi på ÅJ Distribution har genomfört en specialanpassad utbildning i Säljande stil i världsklass. Den blev anpassad i samråd med Roda Utbildning och vår chef för att den på bästa sätt skulle komplettera våra behov.

Att utbildaren såg till att vi utvärderade detta vid nästa kurstillfälle har dessutom bidragit till att vi fått än mer personliga verktyg som gör att modellerna individanpassas och oberoende av personlighet så kan vi alla använda samma modeller och verktyg. Det är mycket värdefullt för vår grupp då vi är så olika. Vi har lyckats använda oss av samma modeller för att utvecklas.

Utbildaren imponerade verkligen och med skicklighet gav han oss byggstenarna för en ökad försäljning, tydligare ledarskap och ökat såväl resultat som välmående.

Nathalie Karst
ÅJ Distribution