Bra konflikt- och utvecklingshantering

Det här är utbildningen för dig som ställs inför konflikter som - Hur tar du upp att någon presterar sämre än vanligt? Har orimliga löneanspråk? Hög sjukfrånvaro? Bristande arbetsmoral? Uppsägningar? Vi visar dig hur!

Lär dig att göra svåra samtal till din bästa sida!

Hur tar du upp att någon presterar sämre än vanligt? Som har orimliga löneanspråk? Hög sjukfrånvaro? Bristande arbetsmoral? Svåra samtal på arbetsplatsen? Uppsägningar?  För att klara av det svåra samtalet på bästa sätt utan att förvärra situationen eller skapa konflikt, gäller det att vara medveten om sitt eget agerande och ha förståelse för medarbetarens reaktion.

2 dagar – 11 450 SEK exkl. moms
Priset inkluderar kursplats, affärslunch, fika, kursmaterial med övningar.
fr. 7 498 SEK med Kompetenskortet
Boka nu och betala senare

Aktuella datum:

Stockholm
16 - 17 november , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
08 - 09 mars 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
24 - 25 maj 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar

Lär dig att göra svåra samtal till din bästa sida!

Hur tar du upp att någon presterar sämre än vanligt? Som har orimliga löneanspråk? Hög sjukfrånvaro? Bristande arbetsmoral? Svåra samtal på arbetsplatsen? Uppsägningar?  För att klara av det svåra samtalet på bästa sätt utan att förvärra situationen eller skapa konflikt, gäller det att vara medveten om sitt eget agerande och ha förståelse för medarbetarens reaktion.

2 dagar – 11 450 SEK exkl. moms
Priset inkluderar kursplats, affärslunch, fika, kursmaterial med övningar.
Boka nu och betala senare

Aktuella datum:

Inga datum planerade
Kontakta oss för en annan lösning

Lär dig att göra svåra samtal till din bästa sida!

Hur tar du upp att någon presterar sämre än vanligt? Som har orimliga löneanspråk? Hög sjukfrånvaro? Bristande arbetsmoral? Svåra samtal på arbetsplatsen? Uppsägningar?  För att klara av det svåra samtalet på bästa sätt utan att förvärra situationen eller skapa konflikt, gäller det att vara medveten om sitt eget agerande och ha förståelse för medarbetarens reaktion.

2 dagar – 11 450 SEK exkl. moms
Priset inkluderar kursplats, affärslunch, fika, kursmaterial med övningar.
Boka nu och betala senare

Aktuella datum:

Inga datum planerade
Kontakta oss för en annan lösning

Lär dig att göra svåra samtal till din bästa sida!

Hur tar du upp att någon presterar sämre än vanligt? Som har orimliga löneanspråk? Hög sjukfrånvaro? Bristande arbetsmoral? Svåra samtal på arbetsplatsen? Uppsägningar?  För att klara av det svåra samtalet på bästa sätt utan att förvärra situationen eller skapa konflikt, gäller det att vara medveten om sitt eget agerande och ha förståelse för medarbetarens reaktion.

2 dagar – 11 450 SEK exkl. moms
Priset inkluderar kursplats, affärslunch, fika, kursmaterial med övningar.

Aktuella datum:

Stockholm
16 - 17 november , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
08 - 09 mars 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
24 - 25 maj 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar

Innehåll – Bra konflikt- och utvecklingshantering

Utvecklande personalsamtal

Efter denna kurs kan du inte bara genomföra personalsamtal med lätthet. Samtalet blir ditt användbara redskap för att utveckla personalen och enkelt lösa konflikter och problem innan de sväller över.

Din roll som samtalsledare

Du vet hur du handskas med rollen som samtalsledare på bästa sätt. Du vet vad som är viktigt att tänka på, hur du förbereder och genomför samtalet, hur du hanterar samtalspartnerns reaktioner genom frågetekniker, att lyssna och ta till dig relevant feedback vilket är lika viktigt som att själv tala.

Du vet också vad som är relevant att ta till dig och vad du kan bortse från

Kursen ger också kunskaper om olika samtalsmodeller och hur samtalets innehåll och samtalsprocessen samverkar.
Denna chefskurs riktar sig till dig som är VD, chef, mellanchef, projektledare, områdesansvarig, personalansvarig eller har personalkontakt i någon form.

Engagerande kursinnehåll!

  • Svåra samtal
  • Samtalsledare
  • Konfliktsamtal
  • Säga ifrån och sätta gränser
  • Genomföra samtalet
  • Hur reagerar du vid kriser och konflikter?
  • Lär dig hantera kriser och konflikter
  • Meddela olika former av beslut
  • Uppföljning
  • Övningar i grupp med utbildaren som handledare

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.

Stockholm

Huvudkontor och kurscenter:

info@roda.se

08-667 28 85

Vägbeskrivning Stockholm PDF

Roda Utbildning
Västra Järnvägsgatan 3, 10 trappor
111 64 Stockholm

Göteborg

Kurscenter:

info@roda.se

031-19 28 00

Vägbeskrivning Göteborg PDF

Roda Utbildning / Handelsakademin
Banehagsgatan 20
414 51 Göteborg

Malmö

Kurscenter:

info@roda.se

040-13 57 00

Vägbeskrivning Malmö PDF

Roda Utbildning / Clarion Hotel Temperance
Engelbrektsgatan 16
211 33 Malmö