Företagsekonomi del 1

Kursen passar perfekt för dig som har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp och behöver komplettera eller fräscha upp dina ekonomiska kunskaper. Vi lär dig allt från balansrapport till budgetering.

Vi gör dig till företagets nya expert på företagsekonomi!

Vi ger dig en ny helhetsbild, kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Detta gör dig till en värdefull och motiverad medarbetare.

2 dagar – 8 450 SEK exkl. moms
Priset inkluderar kursplats, affärslunch, fika, kursmaterial med övningar.
fr. 7 498 SEK med Kompetenskortet
Boka nu och betala senare

Aktuella datum:

Stockholm
27 - 28 september , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
20 - 21 november , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
19 - 20 februari 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
16 - 17 maj 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar

Vi gör dig till företagets nya expert på företagsekonomi!

Vi ger dig en ny helhetsbild, kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Detta gör dig till en värdefull och motiverad medarbetare.

2 dagar – 8 450 SEK exkl. moms
Priset inkluderar kursplats, affärslunch, fika, kursmaterial med övningar.
Boka nu och betala senare

Aktuella datum:

Göteborg
16 - 17 oktober , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
12 - 13 mars 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
14 - 15 juni 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar

Vi gör dig till företagets nya expert på företagsekonomi!

Vi ger dig en ny helhetsbild, kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Detta gör dig till en värdefull och motiverad medarbetare.

2 dagar – 8 450 SEK exkl. moms
Priset inkluderar kursplats, affärslunch, fika, kursmaterial med övningar.
Boka nu och betala senare

Aktuella datum:

Malmö
23 - 24 oktober , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
22 - 23 mars 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
11 - 12 juni 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar

Vi gör dig till företagets nya expert på företagsekonomi!

Vi ger dig en ny helhetsbild, kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Detta gör dig till en värdefull och motiverad medarbetare.

2 dagar – 8 450 SEK exkl. moms
Priset inkluderar kursplats, affärslunch, fika, kursmaterial med övningar.

Aktuella datum:

Göteborg
16 - 17 oktober , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
12 - 13 mars 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
14 - 15 juni 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
Malmö
23 - 24 oktober , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
22 - 23 mars 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
11 - 12 juni 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
Stockholm
27 - 28 september , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
20 - 21 november , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
19 - 20 februari 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar
16 - 17 maj 2018 , 09:00 - 16:00
Flera platser kvar

Innehåll – Företagsekonomi del 1

Vi ger dig en flygande start i grundläggande ekonomi!

Vi ger dig en övergripande och värdefull helhetsbild och en klar förståelse för de avgörande ekonomiska samband som styr beslutsfattandet i företagsledningar.Vi lär dig det viktiga ekonomiska språket och de olika termer och uttryck som används.

Nu förstår du sambanden bättre!

Oavsett om du har en ledande eller växande assisterande roll är det oerhört viktigt att du kan förstå och se de ekonomiska sambanden.Det räcker normalt inte med att du känner till betydelsen av de vanligaste ekonomiska termerna och begreppen som förekommer utan det är kunskap om viktiga samband som ger verkligt resultat.

Ökad kunskap ger bättre lönsamhet

Med hjälp av denna kompetens kan du utvecklas i din yrkesroll och ta dig an nya ansvarsområden. Du har analysverktygen för att effektivisera och öka lönsamheten och få en överblick för de olika ekonomiska sammanhangen.

Den här kursen passar dig!

Perfekt för assistenter, sekreterare och andra som arbetar med administrativa uppgifter och som behöver få en bättre förståelse för ekonomi och dess olika begrepp.Kursen passar även för personer som har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp och behöver komplettera eller fräscha upp sina ekonomiska kunskaper.

Vilken kurs passar efter?

För att fördjupa dina kunskaper i Ekonomi finns vår kurs Företagsekonomi del 2.För att kunna skapa och redigera ekonomiska analyser i Excel rekommenderar vi kursen:
Excel Grundkurs eller
Excel för ekonomer.

Ekonomikursens innehåll

 • Vad ekonomi är
 • Olika tolkningar av begreppet ekonomi
 • Olika företagsformer
 • Förstå och använd ekonomiska rapporter
 • Vad är egentligen en balansräkning?
 • Intäkter och utgifter
 • Fasta och rörliga kostnader
 • Olika typer av tillgångar och skulder
 • Periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut
 • Budgetering
 • Lär dig tolka bokslutet
 • Momshantering
 • Betalningar
 • Bokföring
 • Fakturering
 • Hur man gör en budget
 • Förstå grunderna i företagandet

Vi varvar med mycket övningar och praktiska exempel hämtade från dagens företagsverklighet.
Konkreta exempel på vad du kan efter kursen är:

 • Förstå och använda ekonomiska termer
 • Dra slutsatser och beskriva samband för att kunna starta och delta i ekonomiska resonemang
 • Kunskap om olika sätt att påverka lönsamheten
 • Läsa ekonomiska rapporter och tolka innebörden
 • Olika ekonomirutiner och vilka samband som finns dem emellan

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.

Stockholm

Huvudkontor och kurscenter:

info@roda.se

08-667 28 85

Vägbeskrivning Stockholm PDF

Roda Utbildning
Västra Järnvägsgatan 3, 10 trappor
111 64 Stockholm

Göteborg

Kurscenter:

info@roda.se

031-19 28 00

Vägbeskrivning Göteborg PDF

Roda Utbildning / Handelsakademin
Banehagsgatan 20
414 51 Göteborg

Malmö

Kurscenter:

info@roda.se

040-13 57 00

Vägbeskrivning Malmö PDF

Roda Utbildning / Clarion Hotel Temperance
Engelbrektsgatan 16
211 33 Malmö