1. Jag har en ledarskapsroll.

2. Jag är inte chef men inspireras av att leda, coacha och delegera individer och grupper.

3. Jag har en titel som chef.

4. Jag vill få rätt verktyg för att svetsa ihop ett starkt och målmedvetet team.

5. Jag har varit chef i max 1 år och vill nu utveckla min roll som ledare för att på bästa sätt utveckla mitt team.

6. Jag har varit chef och ledare i minst 1 år och vill få bekräftelse på att jag leder på ett modernt och effektivt sätt.

7. Jag leder minst en grupp som jag vill utveckla till ett effektivt team.

8. Jag har varit chef i max 2 år och vill lära mig mer om effektiv kommunikation, feedback, konflikthantering samt få en fördjupad självinsikt.

9. Jag har varit chef i minst 3 år och vill nu fördjupa mig i min roll som ledare för att hitta min personliga ledarstil.

10. Jag har många års erfarenhet som chef och känner mig trygg i min ledarskapsroll och vill nu utmana mig själv och utveckla mitt personliga ledarskap.

11. Mitt fokus ligger på att bli bekvämare i att hålla svåra samtal med mina medarbetare.

12. Mitt fokus ligger på att bli tydligare i min kommunikation och feedback vid konflikthantering.

Jag är ingen robot!

Namn
Telefon
E-post*
Företag*