1. Vet du hur man ställer in spalter och marginaler i ett dokument?

2. Vet du vad som skillnaden mellan radavstånd och styckeavstånd?

3. Kan du redigera i mallsidorna?

4. Vet du hur man kopplar ihop textramar för att texten skall kunna fortsätta från en textram till nästa?

5. Kan du byta teckensnitt på text?

6. Kan du skapa stjärnformade objekt med hjälp av polygonramverktyget för montering av t. ex. en bild?

7. Kan du få text att "flyta" runt en bild?

8. Vet du hur man beskär en bild?

9. Vet du hur man lägger till Hörneffekt på ett objekt?

10. Vet du hur man ändrar fyllnads- samt kantfärg på ett objekt?

11. Kan du montera in en bild i bokstäver istället för en färg?

12. Vet du vad "Skugga", "Ludd" och "Opacitet" är för något?

13. Vet du hur man lägger till en ny färg i panelen Färgrutor/Swatches?

14. Vet du vad Pantone eller PMS är för något?

15. Kan du skillnaden mellan RGB och CMYK?

16. Vet du hur man exporterar dokument i InDesign till tryckfärdig PDF?

17. Vet du skillnaden på vekorgrafik och pixelgrafik (eller rastergrafik)?

18. Kan du lägga till extra mallsidor?

19. Kan du skapa och använda styckeformat (formatmallar)?

20. Kan du skapa en automatisk innehållsförteckning?

21. Vet du hur man packar ett dokument för att skicka till ett tryckeri?

22. Vet du hur varför man använder kerning och hur man gör det i InDesign?

23. Kan du komma på minst tre oberoende sätt att placera ett antal objekt så att dom har lika långt avstånd mellan sig?

Lämna ett svar