Förkunskapstest – InDesign

Detta förkunskapstest är till för dig som är osäker på din nivå och vill veta vilken av våra kurser i InDesign du bör gå.

Svara så ärligt som möjligt på frågorna nedan.

1. Vet du hur man ställer in spalter och marginaler i ett dokument?
2. Kan du skapa stödlinjer?
3. Kan du redigera i mallsidorna?
4. Vet du hur man kopplar ihop textramar för att texten skall kunna fortsätta från en textram till nästa?
5. Kan du byta teckensnitt på text?
6. Kan du skapa stjärnformade objekt med hjälp av polygonramverktyget för montering av t. ex. en bild?
7. Kan du få text att "flyta" runt en bild?
8. Vet du hur man omvandlar text till vektorgrafik, så kallade textkonturer?
9. Vet du hur man lägger till Hörneffekt på ett objekt?
10. Vet du hur man ändrar fyllnads- samt kantfärg på ett objekt?
11. Kan du montera in en bild i bokstäver istället för en färg?
12. Vet du vad "Skugga", "Ludd" och "Genomskinlighet" är för något?
13. Vet du hur man lägger till en ny färg i paletten Färgrutor?
14. Vet du vad Pantone eller PMS är för något?
15. Kan du skillnaden mellan RGB och CMYK?
16. Vet du hur man exporterar dokument i InDesign till tryckfärdig PDF?
17. Har du jobbat med layoutprogram som PageMaker eller QuarkExpress tidigare?
18. Kan du lägga till extra mallsidor?
19. Kan du skapa och använda styckeformat (formatmallar)?
20. Kan du skapa en automatisk innehållsförteckning?
21. Vet du vad ett bokdokument är och hur man använder det i praktiken?
22. Vet du hur varför man använder kerning och hur man gör det i InDesign?
23. Kan du komma på minst tre oberoende sätt att placera ett antal objekt så att dom har lika långt avstånd mellan sig?


Namn Företag E-post Telefon

Stockholm

Huvudkontor och kurscenter:

info@roda.se

08-667 28 85

Vägbeskrivning Stockholm PDF

Roda Utbildning
Västra Järnvägsgatan 3, 10 trappor
111 64 Stockholm

Göteborg

Kurscenter:

info@roda.se

031-745 22 00

Vägbeskrivning Göteborg PDF

Roda Utbildning / Clarion Hotel Odin
Odingatan 6
41103 Göteborg

Malmö

Kurscenter:

info@roda.se

040-13 57 00

Vägbeskrivning Malmö PDF

Roda Utbildning / Clarion Hotel Temperance
Engelbrektsgatan 16
211 33 Malmö