IT-säkerhet - Fördjupningskurs

Vi lär dig hur er organisation kan bygga upp ett försvar mot de ökade hoten i cyberrymden

Vi lär dig hur en organisation kan bygga upp ett försvar mot de ökade hoten i cyberrymden

Vi ger dig en djupare förståelse för Cybersäkerhet

Kursen passar dig med god IT-kunskap eller med chefsposition som vill få kunskaper för att säkerställa en högre nivå av skydd för företagets digitala enheter.

1 dag – 8 450 SEK / deltagare

fr. 4 418 SEK med Kompetenskortet
Boka nu och betala senare

Du följer en livesändning från vår klassrumskurs från valfri plats.
Du ser, hör och kan ställa frågor till utbildaren. Du ser även föreläsarens datorskärm.

Så här fungerar Live Stream / Zoom

1 dag – 8 450 SEK / deltagare
Du deltar från din dator som har internetuppkoppling och ljud.
Boka nu och betala senare

Vi ger dig en djupare förståelse för Cybersäkerhet

Kursen passar dig med god IT-kunskap eller med chefsposition som vill få kunskaper för att säkerställa en högre nivå av skydd för företagets digitala enheter.

1 dag – 8 450 SEK / deltagare

fr. 4 418 SEK med Kompetenskortet
Boka nu och betala senare

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi ger dig en djupare förståelse för Cybersäkerhet

Kursen passar dig med god IT-kunskap eller med chefsposition som vill få kunskaper för att säkerställa en högre nivå av skydd för företagets digitala enheter.

1 dag – 8 450 SEK / deltagare

fr. 4 418 SEK med Kompetenskortet
Boka nu och betala senare

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi ger dig en djupare förståelse för Cybersäkerhet

Kursen passar dig med god IT-kunskap eller med chefsposition som vill få kunskaper för att säkerställa en högre nivå av skydd för företagets digitala enheter.

1 dag –

Deltagare, klassrum 8 450 SEK exkl. moms
Deltagare, Live Stream 8 450 SEK exkl. moms

Aktuella datum:

Innehåll – IT-säkerhet - Fördjupningskurs

Fördjupad förståelse för cybersäkerhet

Vill du skydda din organisation mot de ständigt ökande hoten i den digitala världen? Denna kurs ger dig en djupare förståelse för cybersäkerhet och vi lär dig hur en organisation kan bygga upp ett försvar mot de ökade cyberhoten.

Hur du skyddar din organisation

Du får lära dig hur du skyddar din organisations digitala enheter, nätverk, webbsidor och tjänster med hjälp av verktyg, policies och processer. 
Vi går även igenom gällande standarder, best practice och hur du ska bete dig vid ett angrepp.

Verkliga exempel och scenarier

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och fallstudier. Du kommer att få arbeta med verkliga exempel och scenarier.

Målgrupp

Kursen passar dig med god IT-kunskap och vill utöka sina kunskaper och färdigheter för att säkerställa en högre nivå av skydd för sina digitala enheter. Den passar även mycket bra för dig med chefsposition och som vill få en bra överblick hur IT-säkerheten fungerar.

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.

Kursinnehåll IT-säkerhet - fördjupningskurs

Introduktion

 • Vad är cybersäkerhet?
 • Hot, risk och sårbarheter
 • Vad är skadlig kod (virus)
 • Vad är en Kill Chain?
 • Viktiga standarder (ISO27001, NIST, etc)

Fallstudier

 • Wannacry
 • Coop-attacken
 • Notpetya
 • Cloud hopper

Detektion – hur upptäcker man ett intrång

 • Antivirus och brandväggar
 • Säkerhetsloggning
 • EDR-verktyg
 • SIEM-verktyg
 • Sårbarhetsscanning

Nätverkssäkerhet

 • Segmentering
 • Trådlösa nätverk
 • VPN och brandväggar
 • Fysisk säkerhet
 • IoT

Autentisering och åtkomstkontroll

 • Principle of least privilege
 • Multifaktorautentisering
 • Lösenordshanterare
 • GDPR och integritet

Säkerhetsmedvetenhet

 • Awareness training
 • Social engineering
 • Phishing

Säkerhet vid utveckling

 • OWASP
 • Verktyg (Code QR, Dependabot)

Viktiga processer

 • Riskhantering
 • Incidenthantering
 • Business continuity
 • On-boarding och off-boarding
 • Penetrationstestning
 • Leveranskedjan
 • Säkerhetskopiering

Avslutning

 • Frågor
 • Övning

Gratis kurskatalog

I vår kurskatalog kan du läsa om våra 300 kurstillfällen, fördelade på 50 olika kursämnen.

Vi erbjuder datakurser och affärskurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har något för alla!