Förkunskapstest – Word

Detta förkunskapstest är till för dig som är osäker på din nivå och vill veta vilken av våra kurser i Worddu bör gå.

Svara så ärligt som möjligt på frågorna nedan.

2. Kan du byta teckensnitt på befintlig text i ett dokument?

4. Kan du använda funktionen "sök och ersätt"?

5. Kan du kopiera text från ett dokument till ett annat dokument?

7. Kan du använda tabbar och kan du ändra tabbavståndet?

9. Kan du ändra i verktygsfältet och lägga till de funktioner du behöver?

10. Kan du skapa automatiskt numrerade punkt- och sifferlistor?

11. Vet du hur man lägger till och ändrar information i dokumentets sidhuvud och sidfot?

12. Vet du hur man gör så ett dokument får automatisk sidnumrering?

15. Kan du infoga nya rader eller kolumner i en befintlig tabell?

23. Vet du hur du använder en formatmall?

27. Vet du hur man gör en automatisk innehållsförteckning?

32. Kan du infoga/ta bort kommentarer?

33. Kan du använda funktionen "Spåra ändringar"?

34. Kan du skapa en dokumentmall?

35. Kan du infoga dokumentets namn i sidhuvud eller sidfot?

38. Kan du skydda ett dokument?

Namn
Telefon
E-post*
Företag