Förkunskapstest – Word

Detta förkunskapstest är till för dig som är osäker på din nivå och vill veta vilken av våra kurser i Worddu bör gå.

Svara så ärligt som möjligt på frågorna nedan.

1. Kan du skapa ett nytt text-dokument, skriva in text och sedan spara det på hårddisken?

2. Kan du byta teckensnitt på befintlig text i ett dokument?

3. Kan du ändra storlek på befintlig text?

4. Kan du använda funktionen "sök och ersätt"?

5. Kan du kopiera text från ett dokument till ett annat dokument?

6. Kan du skriva ut en liggande sida?

7. Kan du använda tabbar och kan du ändra tabbavståndet?

8. Kan du på ett korrekt sätt skapa ett nytt stycke i ett dokument?

9. Kan du ändra i verktygsfältet och lägga till de funktioner du behöver?

10. Kan du skapa automatiskt numrerade punkt- och sifferlistor?

11. Vet du hur man lägger till och ändrar information i dokumentets sidhuvud och sidfot?

12. Vet du hur man gör så ett dokument får automatisk sidnumrering?

13. Kan du använda autokorrigering?

14. Kan du infoga en tabell i ditt dokument?

15. Kan du infoga nya rader eller kolumner i en befintlig tabell?

16. Kan du sammanfoga och dela celler i en befintlig tabell?

17. Kan du ändra kantlinjer och skuggor på en befintlig tabell?

18. Kan du infoga bilder i ett dokument?

19. Kan du styra textflödet runt en bild?

20. Kan du rita egna objekt?

21. Kan du koppla en adresslista till etiketter eller göra ett massutskick med brev?

22. Kan du använda dina Outlook-kontakter för ett personligt utskick via e-post?

23. Vet du hur du använder en formatmall?

24. Kan du skapa en egen formatmall?

25. Kan du skapa automatisk numrerade rubriker?

26. Kan du kopiera formatmallar från ett dokument till ett annat?

27. Vet du hur man gör en automatisk innehållsförteckning?

28. Kan du skapa ett sakregister?

29. Kan du infoga automatisk numrering på tabeller?

30. Kan du infoga fotnoter i ett dokument?

31. Kan du infoga automatiska referenser till rubriker och tabeller?

32. Kan du infoga/ta bort kommentarer?

33. Kan du använda funktionen "Spåra ändringar"?

34. Kan du skapa en dokumentmall?

35. Kan du infoga dokumentets namn i sidhuvud eller sidfot?

36. Kan du skapa ett formulär?

37. Kan du skapa ett fält med beräkningar i ett formulär?

38. Kan du skydda ett dokument?

39. Kan du skapa egna verktygsfält för en specifik dokumentmall?


Namn
Telefon
E-post*
Företag