Program
Längd
Certifierad Ledare
6 dagar
Företagsekonomi Komplett
3 dagar
Nästa start: 20 feb
Inga platser
Officepaketet HT 2017