Arbetsrätt i kristider – Bli expert på korttidspermittering, varsel och frånvaro

Under seminariet tar vi upp vilka regler som gäller för varsel, permittering och frånvaro.

Betala din kurs med kort och få 15% rabatt!

Du följer en livesändning från vår klassrumskurs från valfri plats.
Du ser, hör och kan ställa frågor till utbildaren. Du ser även föreläsarens datorskärm.


Läs mer om kursens innehåll ▼

1 dag – 2 390 SEK / deltagare
Du deltar från din dator som har internetuppkoppling och ljud.
Boka nu och betala senare

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi ger dig ovärderlig kunskap om arbetsrättslagens olika områden och tillämpningar.

Vi lär dig korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor.

1 dag – 2 390 SEK / deltagare


Boka nu och betala senare

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi ger dig ovärderlig kunskap om arbetsrättslagens olika områden och tillämpningar.

Vi lär dig korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor.

1 dag – 2 390 SEK / deltagare


Boka nu och betala senare

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi ger dig ovärderlig kunskap om arbetsrättslagens olika områden och tillämpningar.

Vi lär dig korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor.

1 dag – 2 390 SEK / deltagare


Boka nu och betala senare

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi ger dig ovärderlig kunskap om arbetsrättslagens olika områden och tillämpningar.

Vi lär dig korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor.

1 dag dagar –

2 390 SEK exkl moms

Aktuella datum:

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Innehåll – Arbetsrätt i kristider – Bli expert på korttidspermittering, varsel och frånvaro

Bli expert på korttidsarbete, varsel och frånvaro

Under seminariet tar vi upp vilka regler som gäller för varsel, permittering och frånvaro. Steg för steg får ni kunskap om vad er verksamhet behöver göra för att ansöka om statligt stöd vid korttidspermittering, vilka avtal du måste ha på plats, vilken information medarbetarna behöver.

På många arbetsplatser genomförs nu olika krisåtgärder. Vilka blir de långtgående konsekvenserna för dig som arbetsgivare? Vilka åtgärder måste nu genomföras för att hantera situationen långsiktigt?

Klart att detta seminar passar dig!

Seminariet vänder sig till dig som arbetar som arbetsgivare, HR, chef, jurist eller advokat. Du vill få en tydlig bild av vad som gäller inom korttidsarbete, varsel och hantering av frånvaro. 

Seminariets innehåll

  • Vad gäller vid permittering och när blir den aktuell
  • Ansöka om statligt stöd vid korttidspermittering
  • Vilka avtal du måste ha på plats
  • Varsel - hur går det till
  • Hantering av frånvaro
  • Arbetsmiljön vid arbete hemifrån

Seminarieledare Jurist Alexander Besher

Alexander är arbetsrättsexpert! Han brinner för att föra vidare sina kunskaper och han är mycket uppskattad för sin höga kompetens och pedagogiska förmåga. Alexander har arbetat som special counsel på framstående affärsjuridiska byråer i Stockholm.

Under seminariet förtydligar Alexander hur du som arbetsgivare ska agera när det gäller bland annat korttidspermittering, smittrisk på jobbet och justering av arbetsschemat. Alexander hjälper dig att strukturera hur din verksamhet ska agera!

Gratis kurskatalog

I vår kurskatalog kan du läsa om våra 300 kurstillfällen, fördelade på 50 olika kursämnen.

Vi erbjuder datakurser och affärskurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har något för alla!