Givande utbildningar i Microsoft Office

Officepaketet – 7 kursdagar för endast 17 950:-

rabattstar-spara6350
Excel-icon
Excel Grundkurs
Word-icon
Word Komplett
powerpoint-icon
PowerPoint Komplett
outlook-icon
Outlook självlärd

Excel Komplett – 5 kursdagar för endast 15 450:-

rabattstar-spara3900
Excel-icon
Excel Grundkurs
Excel-icon
Excel Fortsättning
Excel-icon
Excel Avancerad

Utbildningar i Excel

Vi ger dig verktygen för att snabbt kunna bli företagets nya expert på Microsoft Excel!

Du får en flygande start med världens mest lättanvända kalkylprogram.
2 dagar, 09:00 - 16:00

Vi ger dig verktygen för att snabbt kunna bli företagets nya expert på Microsoft Excel!

Du får en flygande start med världens mest lättanvända kalkylprogram.
2 dagar, 09:00 - 16:00

Vi ger dig chansen att snabbt bli företagets nya expert på Excel!

Denna kurs är för dig som lärt dig Excel på egen hand och som nu vill jobba effektivare och på en ny högre nivå!
1 dag, 09:00 - 16:00

Bli företagets nya effektiva expert på Excel. Vi visar dig hur!

Vi lär dig de ovärderliga funktionerna!

Vi lär dig skapa professionella diagram, hur du använder pivottabeller och många andra funktioner på bästa sätt.
2 dagar, 09:00 - 16:00

Helt specialist-anpassad kurs för ekonomichefer, controllers och assistenter

Vi lär dig hur du bygger nya kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler och funktioner för redovisning och kalkyler.Vi visar hur du enkelt skapar och använder kalkyler, uppföljningsverktyg och budgetmodeller på ett nytt sätt.
2 dagar, 09:00 - 16:00

Vi gör dig till proffs på Excel!

Effektivisera ditt arbete i Excel med en specialanpassad kurs i Funktioner och Formler, Pivottabeller, Makron och Konsolidering.
1 dag, 09:00 - 16:00

Vi gör dig till proffs på Excel!

Effektivisera ditt arbete i Excel med en specialanpassad kurs i Funktioner & Formler, Pivottabeller, Makron och Konsolidering.
1 dag, 09:00 - 16:00

Vi gör dig till företagets nya expert på Excel VBA!

Vi ger dig också en flygande start i att automatisera Excel med hjälp av Visual Basic-programmering.
3 dagar, 09:00 - 16:00

Upp

Utbildningar i Word

Vi gör dig till företagets nya effektiva expert på Word!

Vi lär dig allt du behöver för att skapa snygga och korrekta textdokument.
2 dagar, 09:00 - 16:00

Vi lär dig att bemästra mallar, tabeller och utskrift av etiketter på en helt ny nivå!

Vi lär dig även att använda automatiska innehållsförteckningar och smarta funktioner för långa och komplicerade dokument.
2 dagar, 09:00 - 16:00

Upp

Utbildningar i PowerPoint

Vi ger dig en komplett genomgång i nya PowerPoint!

Vi lär dig att skapa professionella presentationer med bilder och ljud på denna kurs i PowerPoint.
2 dagar, 09:00 - 16:00

Vi lär dig allt om interaktiv dynamisk media för webb!

I nya InDesign CC kan du enkelt skapa material för flash och HTML5. Montera video och ljud direkt in i dina PDF:er och skapa presentationer med sidövergångar och animationer för webben. Vi lär dig hur!
2 dagar, 09:00 - 16:00

Upp

Utbildningar i Outlook

Vi gör dig till företagets nya expert på Outlook

Du får en flygande start med att organisera ditt informationsflöde.
1 dag, 09:00 - 16:00

Upp

Utbildningar i Project

Vi ger dig en flygande start med Microsoft Project 2013!

... programmet som ger dig en helt ny kontroll och överblick genom ditt projekts alla faser.
2 dagar, 09:00 - 16:00

Upp

Stockholm

Huvudkontor och kurscenter:

info@roda.se

08-667 28 85

Vägbeskrivning Stockholm PDF

Roda Utbildning
Västra Järnvägsgatan 3, 10 trappor
111 64 Stockholm

Göteborg

Kurscenter:

info@roda.se

031-19 28 00

Vägbeskrivning Göteborg PDF

Roda Utbildning / Handelsakademin
Banehagsgatan 20
414 51 Göteborg

Malmö

Kurscenter:

info@roda.se

040-13 57 00

Vägbeskrivning Malmö PDF

Roda Utbildning / Clarion Hotel Temperance
Engelbrektsgatan 16
211 33 Malmö